รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลนวมินทร์ประจำปี 2561
 
               
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818