โปรแกรมการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการเจาะส่องผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
ราคา  75,000 บาท

ครอบคลุมรายการ ดังนี้

 • ค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด  ค่าวิสัญญีแพทย์  และทีมพยาบาลในห้องผ่าตัด
 • ค่าเครื่องมือแพทย์และค่าใช้จ่ายในการใช้กล้องในการผ่าตัด
 • ค่าเวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการผ่าตัดได้แก่
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ Anti  HIV
 • ตรวจปัสสาวะ UA
 • ตรวจการทำงานของไต BUN , Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Profile
 • ตรวจหาความสมดุลย์ของระดับเกลือแร่ในกระแสเลือด Electrolyte
 • ค่าส่งชิ้นเนื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Pathology)
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ค่าห้องเดี่ยวพิเศษ (4 วัน 3 คืน)
 • ค่ายากลับบ้าน
 • นัดติดตามดูแลแผลผ่าตัด 1 ครั้ง (ในกรณีแผลผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน  รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล)

 ไม่ครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าปรึกษาแพทย์ท่านอื่น อาทิ เช่น อายุรแพทย์
 • ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่น  อาทิเช่น โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิต
 • การนอนพักฟื้นเกินจากจำนวนวันที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลยินดีให้ส่วนลด 30%
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
หมายเหตุ  ราคาแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทประกันได้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2518-1818 ต่อ 274, 275 


 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818