ไข้เลือดออก
- ไข้เลือดออกคืออะไร
- ปัจจัยเสี่ยงของโรค
- การป้องกัน
8 วิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อน
การดูแลตนเองช่วงหน้าร้อน
การดื่นน้ำ
การพักผ่อน
 
มารู้จัก วัคซีนไข้หวัดใหญ่ กันเถอะ
  - วัคซีนผลิตมาจากอะไร?
  - จุดเด่นของวัคซีน
  - ข้อจำกัด
รายการ อโรคา Lift
ตอน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
นพ. สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ์
 
สัญญาณเตือน หัวใจตีบตัน...
- หัวจเต้นผิดจังหวะ
- หัวใจหยุดเต้นกระทันหัน
- หัวใจล้มเหลว
การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์
  - การฝากครรภ์
  - อาการที่พบขณะตั้งครรภ์
  - อาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์
 
รายการ อโรคา Lift
ตอน โรคเก๊าท์
พน.วรวัฒน์ อุตมเพทาย
เนื้องอกมดลูก..เป็นเนื้อร้าย??
  - 70-80% ในวัยเจริญพันธุ์
    เสียงต่อการเกิดเนื้องอก
  - พันธุกรรมเป็นตัวแปลเนื้องอก
 
กินอย่างไรไม่เสีย(สม)ดุล??
- ปรับส่วนลดอาการก่อนกิน
- ตัวอย่างอาหารฤทธิ์ร้อย-เย็น
นิ่วในไต Renal calculi
  - มีประวัติครอบครัวเป็นนิ่วในไต
  - ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
  - เป็นโรคไต
 
มะเร็งปากมดลูก (Cancer Of Cervix)
  - วิธี Conventional Pap smear
  - วิธี Liquid Based-Cytology
     System
โรคที่มากับฝน
  - โรคทางเดินอาหาร
  - ยุง!!
  - การป้องกันโรคในฤดูฝน
    
ปวดคอ ปวดหลัง ระวังอัมพาต
  - นั่งหลังตรง
  - อย่าใช้ไหล่หนีบคุยโทรศัพท์
  - ยกของหนักอย่างระมัดระวัง
โรคตาแดง
  - การติดต่อ
  - อาการแทรกซ้อน
  - การรักษา
 
ห่างไกลจากโรคลมแดด
  - หลีกเลี่ยงการอยู่ที่ร้อน
  - ดื่มน้ำ้ให้มากๆ
  - หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง
ภาวะกระดูกพรุน
  - ความผิดปกติของยีน 
  - ปัจจัยทางด้านโภชนาการ
  - ฮอร์โมนเพศหญิง
 
เหตุผลที่คนเรา
ต้องตรวจสุขภาพประจำปี
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818