อบรมปฐมพยาบาลและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้รับเกียรติ จากบริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จํากัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำ “CPR” และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เข้าแก่พนักงานภายในบริษัท เพื่อนำความรู้ที่ใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon