top of page
ความสุขต่อเนื่อง กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567
_NV95134.jpg

🏥 ความสุขต่อเนื่อง กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 🧒
"กิจกรรมหมุนวงล้อ แจกของขวัญและรางวัล" ให้กับเด็ก ๆ ที่น่ารักของเรา
---------------------------------------------------------------
ขอให้น้อง ๆ เติบโตอย่างมีความสุข สนุกกับชีวิตในทุก ๆ วันน้าา
--------------------------------------------------------------
คำขวัญวันเด็ก 2567
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

#13มกราคม2567
#วันเด็กแห่งชาติ
#ของขวัญวันเด็ก
#โรงพยาบาลนวมินทร์
#โรงพยาบาลนวมินทร์9
#กรุงเทพมหานคร

bottom of page