top of page
บริจาคโลหิตวันนี้ 16 พ.ย. 2566
_NV95134.jpg

"ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต" 🥰❤️
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตวันนี้ 16 พ.ย. 2566 ณ​ ข้างร้านสะดวกซื้อ (7-11) อาคารพลาซ่า โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 🅰️🅱️🅾️🆎

bottom of page