top of page

รู้ทันโรค / เรื่องน่ารู้

มารู้จัก วัคซีนไข้หวัดใหญ่ กันเถอะ

มารู้จัก วัคซีนไข้หวัดใหญ่  กันเถอะ !!

ปัจจุบันวัคซีนไข้หวัดใหญ่      เป็นวัคซีนเชื้อตายจำนวน 3 สายพันธุ์ คือ ชนิดเอ 2 สายพันธ์และชนิดบี 1 สายพันธุ์  ในแต่ละปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะถูกผลิตขึ้นใหม่โดยองค์การอนามัยโลก  จะเป็นผู้พิจารณาคาดเดาและกำหนดว่าสายพันธุ์ใดน่าจะมีการระบาดในปีนั้น ๆ และแยกผลิตเป็น 2 สูตร    เพื่อประเทศในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้    สำหรับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย มีความคล้ายคลึงกับเชื้อจากประเทศในซีกโลกใต้มากกว่าจึงแนะนำให้ใช้วัคซีนสูตรสำหรับประเทศในซีกโลกใต้ ซึ่งประเทศไทยมักมีการระบาด  2 ช่วง   คือ ช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม – กันยายน) และช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)  ซึ่งในปี 2010 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกมี ดังนี้

Southern 2010 Recommendation
 - A/California/7/2009(H1N1)-like virus 
 - A/Perth/16/2009(H3N2)-like virus
 - B/Brisbane/60/2008-like virus

วัคซีนผลิตมาจากอะไร ? 
วัคซีนเชื้อเป็น : ผลิตมาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่   ที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่เป็นชนิดที่อ่อนแรงไม่ก่อให้เกิดโรค นำมาเลี้ยงเพิ่มจำนวนแล้วนำไปใช้เป็นวัคซีนได้เลย


วัคซีนเชื้อตาย : เป็นการนำเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่   มาพัฒนาด้วยเทคนิคทางพันธุกรรม สร้างไวรัสตัวใหม่ที่ไม่ก่อโรคขึ้นมา นำไปเลี้ยงเพิ่มจำนวนแล้วทำให้ตาย เหลือแต่ส่วนผิวซึ่งมีลักษณะจำเพาะของไวรัสที่ใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ แล้วจึงนำไปทำเป็นวัคซีนต่อไป


วิธีการใช้วัคซีน  ? 
วัคซีนเชื้อเป็น : ใช้วิธีฉีดพ่นใส่โพรงจมูก
วัคซีนเชื้อตาย : ฉีดผ่านทางกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง 
วัคซีนสามารถขับออกจากร่างกายได้หรือไม่? 
วัคซีนเชื้อเป็น : เชื้อไวรัสที่อ่อนแรงนี้ออกมากับน้ำมูก น้ำลายได้
วัคซีนเชื้อตาย : ไม่มีเชื้อไวรัส


จุดเด่นของวัคซีน ? 
วัคซีนเชื้อเป็น : สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถผลิตได้ครั้งละเป็นจำนวนมากๆ ภายในเวลาอันสั้น แถมยังมีต้นทุนต่ำอีกด้วย
วัคซีนเชื้อตาย : ข้อดีของวัคซีนเชื้อตายคือปลอดภัย 100% เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยใดๆ สามารถให้ได้เกือบทุกคน โดยไม่มีอาการแพ้


ข้อจำกัดของวัคซีน? 
วัคซีนเชื้อเป็น : ห้ามใช้กับคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่แพ้ไข่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่มีความบกพร่องของภูมิคุ้มกัน


วัคซีนเชื้อตาย : หลังจากฉีดแล้ว ค่อนข้างต้องใช้เวลานานในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและต้นทุนในการผลิตก็สูง จำนวนที่ผลิตได้ในแต่ละครั้งต้องใช้เวลามากและได้วัคซีนค่อนข้างน้อย และอาจสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเท่ากับวัคซีนเชื้อเป็น 

ผู้ที่ควรฉีดวัคซีนและมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่   คือ
    1. ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60-65 ปี)
    2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น
       - ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่ทางเดินหายใจและปอด
       - ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่หัวใจไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม
       - ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
       - ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
       - ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Staphylococcal  แบบเฉียบพลัน
       - ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
       - เด็กและวัยรุ่น(อายุ 6 เดือน–18 ปี) ที่ได้รับการรักษาด้วย
         ยาแอสไพรินเป็นเวลานาน
    3.หญิงตั้งครรภ์ในช่วงที่มีระบาดของไข้หวัดใหญ่
    4.บุคลากรทางการแพทย์

bottom of page