ได้รับรางวัลชมเชย

สถานพยาบาลต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปี 2561

วันที่ 3 กันยายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้รับรางวัลชมเชย สถานพยาบาลต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปี 2561 จากสำนักงานประกันสังคม โดย นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นตัวแทน เข้ารับโล่รางวัลจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon