โล่รางวัล "คนดีศรีสังคม"  นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้เข้ารับโล่รางวัล "คนดีศรีสังคม" เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยงานนี้ได้รับเกียรติ์จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล 
 

"คนดีศรีสังคม" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon