การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

26 เมษายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์9

โดย นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และคณะเจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน นำโดย นพ.ก่อเกียรติ เวทยะเวทิน ที่ปรึกษาทางการแพทย์

นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เพื่อการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon