ฉลาดใช้ยาสมุนไพรสมเหตุสมผล ยุค 4.0....ปรึกษาเภสัชกร

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2561 ภายใต้หัวข้อ ฉลาดใช้ยาสมุนไพรสมเหตุสมผล ยุค 4.0....ปรึกษาเภสัชกร

เพื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ใช้ยาสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพโดยงานจะมีตั้งแต่วันน้ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลนวมินทร์

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon