top of page

รับน้องเข้าบ้านนวมินทร์

3 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ต้อนรับเจ้าหน้าที่พยาบาลใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลรุ่นพี่มาร่วมให้การต้อนรับ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ สานสัมพันธ์กับน้องๆ พยาบาลใหม่ ที่เริ่มงาน ให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพี่ๆ และเรียนรู้ทำความรู้จักวัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กร พร้อมทั้งเรียนรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic life support : BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

bottom of page