อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ

วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์9 จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่ตัวแทนลูกค้าบริษัทของโรงพยาบาล เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณณิชกานต์ ผลศิลป์ ผู้จัดการ(อาวุโส)ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมีคุณกล้าณรงค์ รักญาติ หัวหน้า(อาวุโส)โรงพยาบาลนวมินทร์9 เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้โดยมีการอบรมทั้งด้านทฤษฎี และร่วมถึงการฝึกปฏิบัติ CPR กับหุ่นฝึก ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์9

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon