top of page

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

12 ธันวาคม 2561 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่” เพื่อดูแลประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมหน่วยแพทย์ในครั้งนี้ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง

bottom of page