top of page

สัมมนาผู้บริหารงานบุคคล 2561

13 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการร่วมกับคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 และชมรมบริหารงานบุคคล สรพ.10 จัดสัมมนาผู้บริหารงานบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล สร้างความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานด้านบุคคล โดยมีนพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมผู้จัดการ คุณวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารงานบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 กล่าวบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล” ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ของชมรมบริหารงานบุคคล และอีกทั้งมีการร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page