top of page

อบรมครรภ์คุณภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาค 2562 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จัดกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพ" ให้ความรู้เคล็ดลับแก่คุณแม่ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยภายในครรภ์รวมทั้งคุณพ่อที่รวมอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้มีการสอนอาบน้ำลูกน้อยให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ร่วมอบรม โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page