9 เดือนมหัศจรรย์ กับ ครรภ์คุณภาพ ประจำเดือนกันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

จัดกิจกรรมอบรม 9 เดือนมหัศจรรย์ กับ ครรภ์คุณภาพ โดยวิทยากร คุณผุสดี อินธิเดช พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก สูตินรีเวช

 

โดยเนื้อหามุ่งเน้นในการดูแลลูกน้อยในครรภ์ รวมถึงการปฎิบัติตัวของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ อาทิ การออกกำลังกายยืดเหยียด การควบคุมการหายใจ

การสอนอาบน้ำทารก รวมถึงตอบคำถามต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9