top of page
เรื่องของเก๊าท์ ที่เราต้องรู้

เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ และทุกวัย

เรื่องของเก๊าท์ ที่เราต้องรู้
รายละเอียด

เรื่องของเก๊าท์ ที่เราต้องรู้ เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ และทุกวัย

💡โรคเก๊าท์ เกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการตกตะกอนในข้อต่อ ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ปวด บวม แดง ตามข้อ โดยตำแหน่งที่พบได้บ่อยคือ นิ้วหัวแม่เท้า ข้อเท้า และข้อเข่า

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเก๊าท์
• การใช้ยาบางชนิด
• การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• รับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง
• ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเก๊าท์
• ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

หากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคเก๊าท์ สามารถเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจ และรักษาได้

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-518-1818
LINE OA : @navamin9hospital

bottom of page