คลินิก

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 ให้บริการด้านส่ง เสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ป่วยโรคกระดูก, โรคทางเดินหายใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, ผู้ป่วยระบบประสาท, โรคศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุ, ผู้ป่วยเด็ก, ผู้ป่วยบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง, กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกีฬา  บำบัดและฟื้นฟูด้วยวิธีการดัด ดึง การบริหารร่างกาย และการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด

  

  

 สถานที่ทำการ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 4 

  

 นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร 0-2518-1818 ต่อ 450,451

  

 วันเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon