top of page
ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

Mobile Check Up

Group 162884.png
maki_doctor.png
ศูนย์ตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 • เราให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์และครบถ้วน โดยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทีมอาชีวอนามัย โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากพอที่จะทำการตรวจสุขภาพให้แม่นยำ ถูกต้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีคุณภาพจึงมั่นใจได้ว่าผลการตรวจสุขภาพที่ได้รับจากเราจะมีความแม่นยำ ถูกต้อง และเทียบเท่ากับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล เรามีห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตราฐานจาก JCI , LA , ISO15189

สอบถามเพิ่มเติม
QR_ตรวจสุขภาพMB-เขียว.png
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ครบจบในบริการเดียว
 • 1. รับตรวจสุขภาพประจำปี

 • 2. รับตรวจสุขภาพพนักงาน

 • 3. รับตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง (อาชีวอนามัย)

 • 4. หน่วยฉีควัคซีนนอกสถานที่

การเตรียมความพร้อมก่อนตรวจสุขภาพ
 • 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชม.

 • 2. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชม.

 • 3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชม. (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

 • 4. สามารถรับประทานยาควบคุมความดันโลหิต ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาต่อได้ โดยต้องแจ้งแพทย์       หรือพยาบาลทราบก่อนรับการตรวจ

 • 5. แสดงผลตรวจจากแพทย์หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ กรณีมีโรคประจำตัวเพื่อประกอบการวินิจฉัย

 • 6. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ กรณีสงสัยการตั้งครรภ์เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

 • 7. สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด บริเวณข้อพับแขน

 • 8. งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ สุภาพสตรี งดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงโลหะ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
Group 162896 (1).png
การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ผู้เข้ารับการตรวจควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอและ  ควรเตรียมคำถาม หรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาเพื่อสอบถามแพทย์

Group 162897.png
การเจาะเลือด
 • ผู้เข้ารับการตรวจทุกท่าน ควรสวมเลื้อผ้าที่สามารถขยับหรือถลกแขนเสื้อขึ้นเหนือข้อศอกได้สะดวก เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเขียวช้ำหลังการเจาะเลือด โดยผู้เข้าตรวจที่ถูกเจาะเลือดแล้วกรุณาพับแขนหรือกดที่สำลี ให้ตรงจุดเจาะเลือด เป็นเวลา 3- 5 นาที ก่อนเจาะ

Group 162899.png
การตรวจปัสสาวะ
 • ผู้เข้ารับการตรวจควรปล่อยปัสสาวะข้างต้นทิ้งไปก่อน และเก็บช่วงกลางใส่กระปุกปัสสาวะที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ควรเก็บปัสสาวะให้ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกระปุกและปิดฝาให้สนิท และนำไปเก็บในถาดที่ เจ้าหน้าที่เตรียมไว้การเก็บปัสสาวะ สามารถเก็บได้ตลอดช่วงเวลาที่มีการตรวจสุขภาพ โดยไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารกรณีสตรีที่มีรอบเดือนก็สามารถตรวจปัสสาวะได้ แนะนำให้ทำความสะอาดก่อน และให้เก็บปัสสาวะเฉพาะช่วงกลางโดยปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน

Group 162898.png
การตรวจเอกซเรย์
 • ผู้เข้ารับการตรวจไม่ควรใส่เสื้อภาพที่มีเนื้อหนามาก และต้องไม่มีอุปกรณ์โลหะ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ ปากกา บัตรพนักงาน เข็มกลัด สิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋าเสื้อ รวมทั้งชุดชั้นในที่มีขอบเป็นโครงเหล็ก หรือโลหะ

ประโยชน์การตรวจสุขภาพ
xray.png

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

เป็นการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง และวัดความดันและปรึกษา

xray.png

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

เพื่อหาภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ มะเร็งในเม็ดเลือด และโรคทางพันธุกรรมของโลหิต เป็นต้น

xray.png

ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)

แยกความผิดปกติที่เกิดในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว โรคไต เบาหวาน และโรคที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

xray.png

ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Blood Sugar)

เป็นการตรวจว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ เพื่อให้การรักาาได้อย่างทันท่วงที

xray.png

ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Digital

เพื่อตรวจดูสภาพปอดและหัวใจ (เป็นการ Screen เบื้องต้น) ตรวจสภาพปอดและหัวใจ โดยละเอียด

xray.png

ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group)

เพื่อประโยนช์ในกรณีฉุกเฉินxray.png

ตรวจอุจจาระ (Stool examination)

เพื่อตรวจหาชนิดและไข่พยาธิที่มีอยู่ในร่างกาย

xray.png

ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol
/ Triglyceride / HDL / LDL)

เป็นการตรวจหาระดับไขมันในเลือดเพื่อป้องกันโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองอัมพาตหัวใจวายอย่างเฉียบพลัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
bottom of page