ห้องพัก

ICU
ห้องเดี่ยว
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก (ชั้น6)
ห้อง 2 เตียง
ห้องรวม 5 เตียง
ห้อง V.I.P.
ห้องเดี่ยว 1 Ward 9
ห้องเดี่ยว 2 Ward 9
ห้องเดี่ยว 1 Zone A
ห้องเดี่ยว 2 Zone A
NS.
รอคลอด

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon