ค่ารักษา/โปรแกรม

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

สอบถามรายละเอียด

แผนกตรวจสุขภาพ

02-5181818 ต่อ 238

สอบถามรายละเอียด

คลินิกอายุรกรรม

02-5181818 ต่อ 159

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

สอบถามรายละเอียด

แผนกสูติ-นรีเวช

02-5181818 ต่อ 230,238

อัลตราซาวด์ 4 มิติ

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สอบถามรายละเอียด

แผนกสูติ-นรีเวช

02-5181818 ต่อ 242, 244

แพคเกจวัคซีนลูกรัก 1-12 เดือน

สอบถามรายละเอียด

คลินิกสุขภาพเด็กดี

02-5181818 ต่อ 545.544

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

สอบถามรายละเอียด

แผนกสูติ-นรีเวช

02-5181818 ต่อ 242, 244

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี 10 และ 13 สายพันธ์ุ

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์

02-5181818 ต่อ 272,854

1 / 3

Please reload

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon