top of page

วัคซีนไอพีดี

วัคซีนแนะนำสร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อยสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่

image 11 (4).png
หมายเหตุ

กรุณาสอบถามจองคิว ก่อนเข้ามารับบริการเพื่อความสะดวก รวดเร็วของท่าน

บริการอื่นๆ
bottom of page