ร่วมงานกับเรา

พยาบาลประสานสิทธิ์
พยาบาลวิสัญญี
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยเภสัชกร
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน
เจ้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
นักวิเคราะห์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์(การตลาด)
เจ้าหน้าที่ Coder
เจ้าหน้าที่ประสานบริการ
เจ้าที่เวชระเบียน
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

เลขานุการ (ด่วน)
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ผู้ช่วยเภสัชกร
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
เจ้าหน้าที่นำส่ง

ในกรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์
โทร. 0-2518-1818 ต่อ 217-219   e-mail : navaminhr01@gmail.com

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon