top of page

คลินิกรักษาโรค

ครอบคลุมทุกการรักษา ออกแบบทุกช่วงวัย

Group 162774.png
แผนกอายุรกรรม
 • โรคทางอายุรกรรมส่วนใหญ่ใช้ยาในการรักษาเป็นหลักในปัจจุบันได้แบ่งสาขาย่อยออกไต้ตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ

Group 162768 (3).png
แผนกสูตินรีเวชกรรม
 • เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัยและตระหนัก
  ถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดีจึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบ
  วงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ และการคลอด

Group 162769.png
แผนกกุมารเวชกรรม
 • เป็นคลินิกที่ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็น
  โรคทั่วไปจนถึงอาการหนักต้องได้รับการรักษาพยาบาลแผนกกุมารเวชให้การดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิดรวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด

ภาพปกคลินิกเฉพาะทาง 4.jpg
ศูนย์ผิวหนัง VITAL GLOW Skin&Aesthetic
 • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เรามีบริการความงามอย่าง
  ครบวงจรและเพื่อสุขภาพที่ดีในสถานที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ชื่อ VITAL GLOW : Skin & Aesthetic Centre

Group 162757 (3).png
หมอกัญ ศูนย์กัญชาทาง
การแพทย์ และแพทย์แผนไทย
 • ศูนย์กัญชาทางการแพทย์และแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและรักษาโรคด้วยกัญชาและวิธีการแพทย์แผนไทย

Group 162760 (1).png
แผนกกายภาพบำบัด
 • ให้บริการด้านส่ง เสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการ
  ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในผู้ป่วยประเภทต่างๆ ดังนี้ ผู้ป่วยโรคกระดูก,

     โรคทางเดินหายใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด,

     ผู้ป่วยระบบประสาท, โรคศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุ,

     ผู้ป่วยเด็ก,ผู้ป่วยบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง,         กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกีฬา

Group 162770 (1).png
แผนกหัวใจ
 • ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ ทุกชนิด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัย และมีแพทย์เฉพาะทาง
  ด้านโรคหัวใจ ให้การรักษา

Group 162771.png
แผนกเฉพาะทางโรค
ระบบทางเดินอาหาร
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา และความผิดปกติ
  ของระบบทางเดินอาหารและตับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร และตับและทีมงานที่มีคุณภาพ ให้การตรวจวินิจฉัย ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร การรักษาด้วยการผ่าตัดใช้เทคนิคที่ทันสมัยผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)

Group 162772 (1).png
แผนก หู คอ จมูก
 • 1.ศูนย์นอนกรน ( Polysomnogram )

 • ​2.ศูนย์ผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง ในผู้ป่วยไซนัสอักเสบเรื้อรัง และ ริดสีดวงจมูก

 • 3.ศูนย์ตรวจการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟัง

 • 4.ศูนย์ภูมิแพ้ มีทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้

Group 162773 (1).png
แผนกจักษุ
 • รักษาโรคตาทั่วไป

 • ผ่าตัดต้อเนื้อ ต้อกระจก

 • ตรวจหาค่าสายตาประกอบแว่น คอนแทคเลนส์

Group 162763 (2).png
แพทย์ทางเลือก( ฝังเข็ม )
 • ศาสตร์การแพทย์สู่การบรรเทาอาการและความเจ็บปวด ในร่างกายผ่านศาสตร์แผนจีนที่ช่วยในการไหลเวียนเลือดและกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่าง มีประสิทธิภาพ

bottom of page