top of page
แผนก หู คอ จมูก
maki_doctor.png
แผนก หู คอ จมูก
  • ในผู้ป่วยไซนัสอักเสบเรื้อรัง และ ริดสีดวงจมูก

2.แผนกตรวจการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟัง
  • ผู้ป่วย ประกันสังคม เบิกเครื่องช่วยฟังได้ ข้างละ 13,500 บาท

  • ตรวจระดับการได้ยิน และภาวะประสาทหูเสื่อม

  • ตรวจหาสาเหตุภาวะการได้ยินที่ผิดปกติ หูอื้อ เสียงดังในหู หูตึง

3.แผนกภูมิแพ้ มีทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้
  • การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ 70 ชนิด โดยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว

1.แผนกผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง
สอบถามเพิ่มเติม
  • โทร 02-518-1818 ต่อ 101

Rectangle 25 (8).png
bottom of page