คลินิกรักษาโรค

คลินิกรักษาโรค

ให้บริการสุขภาพ ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง  โรคปัจจุบันต่างๆ   นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรค และอาการต่าง ๆ

หน่วยตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปีทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วย ทำให้สามารถทำงานและพัฒนางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการฉุกเฉิน

จากประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลประชากรในพื้นที่ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการ ทำงาน 

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon