บริการฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินทางสมองและหัวใจ

จากประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลประชากรในพื้นที่ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการ ทำงาน  ทำให้โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยกองทุนทดแทนใน โครงการประกันสังคม และผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขภาพกายและใจที่ดีของประชาชน ให้บริการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการ ให้บริการมีระบบการส่งต่อที่รวดเร็วในกรณีเกินศักยภาพ   และให้บริการชุมชนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon