top of page
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
Rectangle 25 (2).png
maki_doctor.png
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 • เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดีจึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ และการคลอด ที่สำคัญ ยังเน้นเรื่องของสุขภาพคุณแม่

 

 • นั่นคือการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีรวมถึงรู้เท่าทันโรคและการป้องกัน ก่อนเกิดโรคร้าย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

gg_girl.png
การบริการดูแลสุขภาพสตรี

  1. การตรวจร่างกาย และปรึกษาก่อนแต่งงาน ( Premarital Counseling)

  2. การตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด (ANC and Prenatal Diagnosis)

     2.1 การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกโดย U/S
     2.2 การตรวจหาโรค Downs Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Serum Screening Test
          หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)
     2.3 การตรวจเลือด และ DNA เพื่อตรวจหาโรค Thalassemia

 

  3. การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)

1. วินิจฉัย ป้องกัน และรักษา โรคของสตรี

    โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว

 • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี ได้แก่

     - Pap smear
     - Thin Preparation

 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

 • ตรวจหา Tumor maker ต่าง ๆ

 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา การป้องกันโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอย่างถูกต้อง เป็นรายบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

 • ผ่าตัดโรคทางนรีเวช และเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

2. ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการตั้งครรภ์
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและลคความกังวลใจ นอกจากนี้ โรงพยาบาลนวมินทร์9 พร้อมให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีบริการดังนี้

​ก่อนตั้งครรภ์

 • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรระหว่างตั้งครรภ์

 • ดูแลการฝากครรภ์ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร

 • การตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด (ANC and Prenatal Diagnosis)

 • การตรวจหาโรค Downs Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Serum Screening Testหรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)

 • ตรวจวิเคราะห์โรคติดต่อทางพันธุกรรมเพื่อความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้กาดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด

 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การคลอดบุตร

 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลังคลอดโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง

maki_doctor.png
พร้อมให้บริการดังต่อไปนี้
 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง

 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือหลังคลอด เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ

 • ให้คำแนะนำปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ

สถานที่ติดต่อ
 • แผนกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 02 -518-1818 ต่อ 242 , 244

 • วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

bottom of page