top of page

คลินิก

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ และการคลอด  ที่สำคัญ ยังเน้นเรื่องของสุขภาพคุณแม่ นั่นคือการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีรวมถึงรู้เท่าทันโรคและการป้องกัน ก่อนเกิดโรคร้าย  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 


การบริการดูแลสุขภาพสตรี

 1. การตรวจร่างกาย และปรึกษาก่อนแต่งงาน ( Premarital  Counseling)

 2. การตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด (ANC and Prenatal Diagnosis)
  2.1 การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกโดย U/S
  2.2 การตรวจหาโรค Downs Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Serum Screening Test
       หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)
  2.3 การตรวจเลือด และ DNA เพื่อตรวจหาโรค Thalassemia

 3. การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)

 

1. วินิจฉัย ป้องกัน และรักษา โรคของสตรี

         โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว

 • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี ได้แก่ 
  - Pap smear 
  - Thin Preparation 

 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

 • ตรวจหา Tumor maker ต่าง ๆ 

 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา การป้องกันโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอย่างถูกต้อง เป็นรายบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

 • ผ่าตัดโรคทางนรีเวช และเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 

 

2. ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการตั้งครรภ์

          ศูนย์สูติ-นรีเวช  มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา  และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและลคความกังวลใจ  นอกจากนี้ โรงพยาบาลนวมินทร์9 พร้อมให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  โดยมีบริการดังนี้

ก่อนตั้งครรภ์

 • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

ระหว่างตั้งครรภ์

 • ดูแลการฝากครรภ์  รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร

 • การตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด (ANC and Prenatal Diagnosis)

 • การตรวจหาโรค Downs Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Serum Screening Test
  หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)

 • ตรวจวิเคราะห์โรคติดต่อทางพันธุกรรมเพื่อความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด

 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

การคลอดบุตร

 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

หลังคลอด
โรงพยาบาลนวมินทร์9 สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง

 

พร้อมให้บริการดังต่อไปนี้

 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง

 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือหลังคลอด เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ

 • ให้คำแนะนำปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ

 

สถานที่ & ติดต่อ

คลินิกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 02 -518-1818 ต่อ 242 , 244

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น

bottom of page