top of page

โปรแกรมตรวจหาสารก่อภูมิแพ้

“โปรแกรมตรวจหาสารก่อภูมิแพ้” ตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง

image 11 (9).png
หมายเหตุ

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการอื่นๆ
bottom of page