ร.พ.นวมินทร์ 9 ให้การต้อนรับคณะนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 


โรงพยาบาลนวมินทร์9 และนวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8 ให้การต้อนรับ คณะนิสิต จากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานสถานประกอบการรายวิชาการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ 
นำความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา
ณ โรงพยาบาลนวมินทร์9 และ นวมินทร์สหคลินิก สาขารามอินทรา กม.8

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon