top of page

เกร็ดสุขภาพ (Health Tips)

คำถามที่ว่าความดันโลหิตสูงคืออะไร ความดันเท่าไรจึงจะจัดว่าเป็นความดันโลหิตสูง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันว่า มีอาการอย่างไร และมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรบ้าง


                ความดันโลหิตสูงคือ ภาวะที่ความดันโลหิตช่วงบนมีค่าตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และความดันโลหิตช่วงล่างมีค่าตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งเราสามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้ดังต่อไปนี้

สำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนั้น มีวิธีปฏิบัติดังนี้


                1. ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
                2. ควรลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด
                3. ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป
                4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
                5. หลีกเลี่ยงความเครียดและสิ่งที่ทำให้หงุดหงิด โมโห หรือตื่นเต้น
                6. พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส 

 

ที่มา : นิตยสารรายปักษ์ชีวจิต ปีที่6 ฉบับที่ 138

bottom of page