top of page

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 21 เมษายน 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์9 


ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับบริษัท Healthcare Expert Group
เพื่อศึกษาเรื่อง"มาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติ กับการบริหารจัดการโรงพยาบาล" ศึกษาระบบงาน 
Facility Management System (FMS) , Medication Management and Uses (MMU) และ
Quality Improvement and Patient Safety Program ณ โรงพยาบาลนวมินทร์9

bottom of page