ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ ร.พ.

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 


โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 นำโดย นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 
ร่วมลงนามข้อตกลงกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย นำโดย นพ.ชุษณะ มะกรสาร นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย 
ภายใต้หัวข้อ ‘ข้อตกลงร่วมพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล’ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น 


ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon