top of page

อบรมครรภ์คุณภาพประจำเดือน เมษายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จัดกิจกรรม 'อบรมครรภ์คุณภาพ' 
ให้ความรู้เคล็ดลับแก่คุณแม่ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยภายในครรภ์ ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการอาบน้ำทารกให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page