รักชีวิต พิชิตกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 จัดโครงการ รักชีวิต พิชิตกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง (อ้วน,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง) โดยมีผู้ที่สภาวะเสี่ยงเข้าร่วมครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมสุขภาพที่คาดหวัง การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตนเองอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้เรื่องโภชนาการ จากพยาบาลและนักโภชนาการ

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon