ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก