ชี้แจงโครงการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559


โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค
เพื่อชี้แจงโครงการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการเพื่อติดตามแนวโน้มและสายพันธ์ุโรคไข้หวัดใหญ่ และเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Flu surveillance) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์9

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon