คลินิกสูตินรี/กุมารเวช

คลีนิกสูติ-นรีเวช

เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ และการคลอด

คลีนิกกุมารเวชกรรม

เป็นคลินิกที่ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักต้องได้รับการรักษาพยาบาล คลินิกกุมารเวชให้การดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด

Please reload

ต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2518-1818  ต่อ  272,271 โทรสาร 02-518-1818  ต่อ  273