top of page

คลินิก

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นคลินิกที่ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักต้องได้รับการรักษาพยาบาล คลินิกกุมารเวชให้การดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและสุขภาพเด็ก โดยแพทย์กุมารแพทย์ และพยาบาล พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่น ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อการดูแลเด็ก และเป็นกันเอง

 

สถานที่ติดต่อ

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 02-518-1818 ต่อ 254 250

เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00-23.00 น.

คลินิกสุขภาพเด็กดี

        เพราะลูกน้อยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อ คุณแม่ โรงพยาบาลจึงมีคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อดูแลลูกน้อยให้สมบูรณ์แข็งแรง เฉลียวฉลาด  มีพัฒนาการที่ดีสมวัย     โดยให้บริการฉีดวัคซีนเด็กตามเกณฑ์อายุ คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์อายุ รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่อง พัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็กตามเกณฑ์อายุ

 

สิ่งที่เราจะมอบให้แด่ท่าน  ผู้รับบริการทุกท่านที่มารับบริการจากเราจะได้รับทุกครั้งที่มารับบริการ

 

+  ประเมินสภาพ คัดกรองเด็กที่มารับวัคซีน

+  ประเมินพัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็ก

+  ให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 

+  พบแพทย์เพื่อดูพัฒนาการและโภชนาการเด็ก

+  ให้คำปรึกษาแก่มารดาและญาติ

+  นัดหมายการมารับบริการครั้งต่อไป

+  วัคซีนเหมาจ่ายราคาพิเศษ

เวลาทำการ

08.00 – 18.00 น. ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-518-1818 ต่อ 250

คลินิกสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก

ให้บริการตรวจเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า  พูดช้า ออติสติก   ดาวน์ซินโดร์มมีปัญหาในการเรียนและปัญหาพฤติกรรม

 ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2518-1818  ต่อ 250

bottom of page