top of page
แผนกกุมารเวชกรรม
maki_doctor.png
แผนกกุมารเวชกรรม
  • แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นแผนกที่ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักต้องได้รับการรักษาพยาบาล แผนกกุมารเวชให้การดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย การดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและสุขภาพเด็ก โดยแพทย์กุมารแพทย์และพยาบาล พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่น ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อการดูแลเด็กและเป็นกันเอง

สถานที่ & ติดต่อ
  • แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 02-518-1818 ต่อ 254 250

  • เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-23.00 น.

uil_kid.png
แผนกสุขภาพเด็กดี
  • เพราะลูกน้อยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อ คุณแม่ โรงพยาบาลจึงมีแผนกสุขภาพเด็กดี เพื่อดูแลลูกน้อยให้สมบูรณ์แข็งแรง เฉลียวฉลาด มีพัฒนาการที่ดีสมวัย โดยให้บริการฉีดวัคซีนเด็กตามเกณฑ์อายุ คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์อายุ รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่อง พัฒนาการเด็กและโภชนาการเด็กตามเกณฑ์อายุ

สิ่งที่เราจะมอบให้แด่ท่าน
ผู้รับบริการทุกท่านที่มารับบริการจากเราจะได้รับทุกครั้งที่มารับบริการ
  • ประเมินสภาพ คัดกรองเด็กที่มารับวัคซีน

  • ให้บริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์และวัคซีนเสริมสำหรับลูกน้อย

  • พบแพทย์เพื่อดูพัฒนาการและโภชนาการเด็ก

  • ให้คำปรึกษาพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก

สถานที่ & ติดต่อ
  • แผนกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 02-518-1818 ต่อ 545

  • เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

Rectangle 25 (3).png
bottom of page