มารู้ทันโรค/เรื่องทันโรค

กินอย่างไรไม่เสีย(สม)ดุล??