top of page

รู้ทันโรค / เรื่องน่ารู้

เหตุผลที่คนเราต้องตรวจสุขภาพประจำปี

เหตุผลที่คนเราต้องตรวจสุขภาพประจำปี  ?


            หลายๆ ครั้งที่ผู้เขียนได้อ่านบทความจากนิตยสาร  หนังสือพิมพ์ วารสาร  หรือกระทู้ต่างๆในอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสุดท้ายคืออินเตอร์เน็ตที่ตอนนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้แน่นอน เพราะโลกเราเป็น โลกาภิวัฒน์ มากขึ้น ทำให้การแพร่กระจายของข้อมูลรวดเร็วทันใจผู้บริโภคมากขึ้น วันนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ เหตุผลที่คนเราต้องตรวจสุขภาพประจำปี มาฝากกันครับ   


            หากเราเปรียบร่างกายของคนเรากับเครื่องจักร รถยนต์ รถมอไซด์ ที่ทุกๆระยะการขับขี่ต้องนำรถเข้าไปให้ช่างตรวจเช็คสภาพ  เพื่อดูว่ามีอะไรสึกหรอหรือชำรุด ต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่อะไรบ้าง ก่อนที่จะเสียหายหรือชำรุดจนขับไม่ได้ หรือไปเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง  แต่ในคนเรานั้นคงจะยากที่จะเปลี่ยนอะไหล่ได้ ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นในเรื่องการตรวจสุขภาพที่มากกว่าการเช็คสภาพของรถเป็นพันเท่าแน่นอน ดังคำกล่าวของ  ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค  ที่ได้เขียนบทความลงในเว็บไซด์สภากาชาดไทย  ไว้ว่า      “แม้ว่าปัจจัยหลัก ที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง อยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมการหลีกเลี่ยงอบายมุข และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ  แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่องตลอดอายุขัย การตรวจสุขภาพ เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย 


ค้นหาความผิดปกติ ที่ส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกายให้ดูแลรักษาและป้องกันตนเองเสียก่อน ที่จะเป็นโรค ช่วยลดปัญหา ที่จะนำไปสู่การสูญเสีย ทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านเศรษฐกิจ โดยปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไป ในแต่ละช่วงอายุ  และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยพิจารณาจาก ประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจน ในเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  อาการผิดปกติ ของแต่ละบุคคล ที่สังเกตเห็น หรือสงสัยความผิดปกติ ที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิต
ที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น   การใช้สารเสพติด ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น”


            ทั้งนี้ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันก็ทำให้ร่างกายคนเราสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่ในร่างกายมากขึ้น ทำให้ร่างกายอ่อนแอสามารถรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากขึ้น  จนกระทั้งในปัจจุบันมีวัคซีนมากมายที่ได้มีการพัฒนามาและผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนเรามากขึ้น  ส่วนเราจะตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไรนั้น ท่องจำคำง่ายๆข้างล่างนี้ได้เลย

 

เพราะต่างคน... ก็ต่างเสี่ยง...นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปีที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลและในแต่ละวัย 
ยิ่งสูง…ก็ยิ่งหนาว …นี่คือเหตุผลว่าอายุที่สูงขึ้นเราต้องตรวจสุขภาพประจำปีหลายรายการมากขึ้น ละเอียดมากขึ้น   ก็เพราะว่าเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเช่นกัน โอกาสเสี่ยงย่อมเยอะเช่นกัน 


ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9   ที่นี่เราเริ่มต้นจากการศึกษา วิเคราะห์และแยกแยะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะการดำเนินชีวิต เช่น พฤติกรรมการบริโภค   ความเครียดจากการทำงาน  การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ นอนไม่หลับ ฯลฯ    จากนั้นทางโรงพยาบาลจะนำข้อมูลทั้งหมด มาคัดสรรโปรแกรมการตรวจร่างกายเฉพาะของแต่ละบุคคลขึ้นมา เพื่อความเหมาะสมอันเนื่องมาจากต้นเหตุของความเสี่ยงด้านต่างๆ  เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตลอดปีแล้ว เพราะรู้แล้วว่าเราเสี่ยงอะไร ควรดูแลตนเองอย่างไร จะร้อน จะหนาวเพียงใด ก็ไม่หวั่น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2518- 1818   ต่อ   278
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพทุกท่าน
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

bottom of page