top of page

ข้อมูลสุขภาพ (Health Tips)

ป้องกันภัยร้ายจากโรค IPD

27-03-62.jpg

โรค IPD คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอกคัส (Invasive Pneumococcal Infection)
เกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอกคัส จากผู้ที่มีเชื้อนี้อยู่ หรือย่ออีกชื่อคือ IPD, ย่อมาจาก Invasive pneumococcal disease ซึ่งเชื้อนี้สามารถติดต่อไปจากคนสู่คน ซึ่งโรคนี้มักเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี เนื่องจากร่างกายยังไม่แข็งแรง และระบบภูมิคุ้มกันยังน้อย ดังนั้นการที่พาเด็กไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดจะเกิดโอกาสในการติดเชื้อนี้ได้
อาการของโรค IPD มีทั้งที่ระดับความรุนแรงน้อยไปจนถึงระดับอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น

💠ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
💠อาการไซนัสอักเสบ
💠กระดูกอักเสบ
💠อาการหูติดเชื้อหรือหูชั้นกลางอักเสบ
💠เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
💠ข้ออักเสบ
💠เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
💠อาการปอดอักเสบหรือปอดบวม

แต่โรค IPD นั้นสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรค IPD ซึ่งจะแบ่งเป็นวัคซีนสำหรับเด็ก และวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

โดยโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มีวัคซีนป้องกันโรค IPD ในเด็ก 2 แพคเกจ

✅ป้องกัน 10 สายพันธุ์ (Synflorix)
💉วัคซีนป้องกัน IPD แบบ 2 เข็ม (ช่วงอายุ 1 ถึง 5 ปี)
💉วัคซีนป้องกัน IPD แบบ 3 เข็ม (ช่วงอายุ 7 ถึง 11 เดือน)
💉วัคซีนป้องกัน IPD แบบ 4 เข็ม (ช่วงอายุ 2 ถึง 6 เดือน)

✅ป้องกัน 13 สายพันธุ์ (Prevner)
💉วัคซีนป้องกัน IPD แบบ 2 เข็ม (ช่วงอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป)

bottom of page