รู้ทันโรค / เรื่องน่ารู้

สัญญาณเตือน หัวใจตีบตัน...