top of page

ประจำเดือนแบบไหนผิดปกติ

42987703_1928822117212158_90158292270181

เรื่องของประจำเดือนจึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งอาการปวดประจำเดือนที่จะมากหรือน้อย ก็ต้องหมั่นสังเกตดีๆ ว่าเป็นภาวะทั่วไป หรือผิดปกติหรือไม่ ทั้งนี้การปวดท้องประจำเดือนมีอยู่ 2 กลุ่มคือ เป็นโรคกับไม่เป็นโรค เรามาดูในส่วนของการปวดประจำเดือนแบบผิดปกติและควรไปพบหมอกันเลยดีกว่าค่ะ เพราะปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
ดังนั้นผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนต้องมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการปวดเป็นระยะเวลานาน หรือยิ่งทวีความรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์และไม่ควรซื้อยารับประทานเอง

42988646_1928822303878806_53601998320089

ฺฺฺ• ปวดประจำเดือนมาก โดยช่วงที่ปวดประจำเดือนแรก ๆ อาจพอทนไหว แต่ต่อมาอาการปวดประจำเดือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกเดือน และมักจะรู้สึกปวดรุนแรงในช่วง 1-2 วันแรกของการมีประจำเดือนรู้สึกปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงจนต้องรับประทานยาแก้ปวดมากกว่าวันละ 1 ครั้ง อาการปวดประจำเดือนถึงจะทุเลาลง

42987148_1928822493878787_66696226563225

• มีอาการหน้ามืด เป็นลม ท้องเดิน และรู้สึกปวดท้องจนไม่สามารถลุกไปทำอะไรได้ต้องกินยาแก้ปวดและนอนพักสักระยะจึงจะหาย

43055742_1928822617212108_30279924151568

• ปวดประจำเดือนมาก ร่วมกับมีเลือดออกกะปริบกะปรอย (ประจำเดือนมากกว่ากว่า 1 ครั้ง แต่ละครั้งเลือดจะออกน้อย) หรือประจำเดือนมามากกว่าปกติ

bottom of page