top of page

ลูกเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยไม่ใช่เรื่องปกติ

1.jpg

ในช่วงนี้เด็กจะกินเก่ง โตเร็ว และมักจะสูงใหญ่กว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เด็กมักจะเริ่มมีตกขาว และภายใน 1-2 ปีต่อมาก็จะมีประจําเดือนครั้งแรก ซึ่งลักษณะอาการก็ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นธรรมดาทั่วๆ ไป

2.jpg

แค่ไหนเรียกก่อนวัยเด็กหญิงจะมีเต้านมก่อนอายุ 8 ขวบ ส่วนเด็กชายมีอัณฑะวัดตามแกนยาวมากกว่า 2.5 เซนติเมตรก่อนอายุ 9 ขวบ จึงเรียกว่าเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว เพราะปัจจุบันนี้เด็กหญิงเริ่มเป็นสาวอายุ 10-11 ปี เด็กชายเป็นหนุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป

3.jpg

ภาวะโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อการที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว
- เนื้องอกในสมอง มีอาการปวดศีรษะ อาเจียน ตามัว เป็นต้น
- เนื้องอกรังไข่ มีประจําเดือน เลือดออกทางช่องคลอด 
- เนื้องอกต่อมลูกหมากโต มีขนดก เป็นสิว ความดันโลหิตสูง อ้วนง่าย ฯลฯ
- เนื้องอกอัณฑะ อัณฑะโตแข็งข้างเดียว เป็นหนุ่มเร็ว ฯลฯ

4.jpg

การป้องกันและรักษา
การป้องกันความเสี่ยงในการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยที่เรียกได้ว่าง่ายที่สุดคือ ควบคุมนํ้าหนักของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สิ่งสําคัญคือการให้เด็กรับประทานอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมและออกกําลังกายเป็นประ จํา เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงตามวัย หรือปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กโดยเฉพาะเพื่อหาทางป้องกันและรักษา

bottom of page