top of page
การเตรียมตัว

รวมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด เพื่อคล้ายกังวลของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อลดความเสี่ยงอาการแทรกซ้อน

ข่าวสารและบริการ2.jpg
maki_doctor.png
ก่อนผ่าตัด
 1. งดอาหารและน้ำดื่มทุกชนิดทางปากหลังเที่ยงคืนก่อนทำผ่าตัด ถึงวันที่ทำผ่าตัด

 2. อาบน้ำ สระผมให้สะอาด ตัดเล็บมือเล็บเท้า ให้สั้น ไม่ทาเล็บ ไม่แต่งหน้า ผู้ชายโกน หนวด เครา ผิวหนังบริเวณผ่าตัด พยาบาล จะโกนออกให้

 3. รักษาความสะอาดของ ช่องปาก งดสูบบุหรี่ และ เคี้ยวหมาก

 4. ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด และกาย อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตาปลอม ฟันปลอมชนิด ถอดได้ คอนแทคเลนส์

 5. พักผ่อนนอนหลับ ให้เพียงพอ ไม่นอน ดึก

 6. ผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจให้สวนอุจจาระใน คืนก่อนทำผ่าตัด หรือเช้าวันที่ทำการผ่าตัด

 7. ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนไปห้องผ่าตัด

 8. เซ็นใบอนุญาติยินยอมรับการรักษาโดยการ ผ่าตัด

 9. บอกให้ญาติทราบว่า ท่านจะรับการรักษา โดยการผ่าตัด

ก่อนตรวจสุขภาพ
 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

 2. งดอาหารและเครื่องดื่ม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ

 3. หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

 4. สำหรับสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะเพราะเลือดจะปนเปื้อน
  ในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

 5. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือนซึ่งเต้านมมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน

ก่อนนอนโรงพยาบาล
 1. เรื่อง"สิทธิ์การรักษา" เช่น เบิกได้ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ หรือบัตรทอง เพราะการรักษาบางอย่าง อาจไม่คุ้มครอง เช่น การรักษาภาวะมีบุตรยาก และการรักษาที่ทำไปเพื่อความสวยงามต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เป็นต้น

 2. อย่างที่สอง เตรียมหลักฐานที่จำเป็นไปให้เรียบร้อย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกันสุขภาพ เป็นต้น

 3. ใส่เสื้อผ้าที่ตรวจง่าย คือ ใส่เสื้อที่ถอดง่าย ควรเป็นแขนสั้นจะได้ถลกขึ้นวัดความดันได้ง่าย ไม่ควรใส่แขนยาวหรือรัดรูปแนบเนื้อ

 4. เตรียมตัวเตรียมใจ พักผ่อนให้เพียงพอ

 5. หากต้องเจาะเลือดและต้องงดน้ำงดอาหาร ควรเตรียมของกินรองท้องมาด้วย เพราะเมื่อเจาะเลือดเสร็จ จะได้มีอาหารรองท้อง

 6. ควรนั่งแท๊กซี่ หรือควรมีญาติที่ทำหน้าที่ขับรถ เผื่อหาที่จอดไม่ได้จะได้ส่งคนป่วยและญาติอีกคนที่ดูแลลงจากรถก่อน

 7. ควรมีญาติมาด้วย

bottom of page