top of page

การเตรียมตัว

การเตรียมตัว_เนื้อหา.jpg

ก่อนผ่าตัด

  1. งดอาหารและน้ าดื่มทุกชนิดทางปากหลัง เที่ยงคืนก่อนท าผ่าตัด ถึงวันที่ท าผ่าตัด

  2. อาบน้ำ สระผมให้สะอาด ตัดเล็บมือเล็บเท้า ให้สั้น ไม่ทาเล็บ ไม่แต่งหน้า ผู้ชายโกน หนวด เครา ผิวหนังบริเวณผ่าตัด พยาบาล จะโกนออกให้

  3. รักษาความสะอาดของ ช่องปาก งดสูบบุหรี่ และ เคี้ยวหมาก

  4. ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด และกาย อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตาปลอม ฟันปลอมชนิด ถอดได้ คอนแทคเลนส์

  5. พักผ่อนนอนหลับ ให้เพียงพอ ไม่นอน ดึก

  6. ผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจให้สวนอุจจาระใน คืนก่อนท าผ่าตัด หรือเช้าวันที่ท าการผ่าตัด

  7. ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนไปห้องผ่าตัด

  8. เซ็นใบอนุญาติยินยอมรับการรักษาโดยการ ผ่าตัด

  9. บอกให้ญาติทราบว่า ท่านจะรับการรักษา โดยการผ่าตัด

ก่อนตรวจสุขภาพ

1.ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

2.งดอาหารและเครื่องดื่ม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ

3.หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

4.สำหรับสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ

5. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน ซึ่งเต้านมมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน

ก่อนนอนโรงพยาบาล

 

1. เรื่อง"สิทธิ์การรักษา" เช่น เบิกได้ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ หรือบัตรทอง เพราะการรักษาบางอย่าง อาจไม่คุ้มครอง เช่น การรักษาภาวะมีบุตรยาก และการรักษาที่ทำไปเพื่อความสวยงามต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เป็นต้น

2.อย่างที่สอง เตรียมหลักฐานที่จำเป็นไปให้เรียบร้อย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประกันสุขภาพ เป็นต้น

3.ใส่เสื้อผ้าที่ตรวจง่าย คือ ใส่เสื้อที่ถอดง่าย ควรเป็นแขนสั้นจะได้ถลกขึ้นวัดความดันได้ง่าย ไม่ควรใส่แขนยาวหรือรัดรูปแนบเนื้อ

4.เตรียมตัวเตรียมใจ พักผ่อนให้เพียงพอ

5.หากต้องเจาะเลือดและต้องงดน้ำงดอาหาร ควรเตรียมของกินรองท้องมาด้วย เพราะเมื่อเจาะเลือดเสร็จ จะได้มีอาหารรองท้อง

6. ควรนั่งแท๊กซี่ หรือควรมีญาติที่ทำหน้าที่ขับรถ เผื่อหาที่จอดไม่ได้จะได้ส่งคนป่วยและญาติอีกคนที่ดูแลลงจากรถก่อน

7.ควรมีญาติมาด้วย

bottom of page