top of page
ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

เช็กให้ชัวร์ ลักษณะแบบไหนที่คุณผู้ชายเข้าข่าย “ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ”

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
รายละเอียด

เช็กให้ชัวร์ ลักษณะแบบไหนที่คุณผู้ชายเข้าข่าย “ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ” (Erectile Dysfunction; ED)

💁🏻‍♂️ ความต้องการทางเพศลดน้อยลง
💁🏻‍♂️ เกิดการหลั่งเร็วขณะมีเพศสัมพันธ์
💁🏻‍♂️ อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ไม่เต็มที่
💁🏻‍♂️ ทุกเช้าอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวเหมือนเดิม

สาเหตุหลักของภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่

1. สภาวะทางกายภาพ
• อายุที่เพิ่มมากขึ้น
• การรับประทานยาบางชนิด
• ภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง
• มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น

2. ภาวะทางด้านจิตใจ
• ภาวะซึมเศร้า
• ไม่มั่นใจในตัวเอง
• ภาวะเครียด หรือวิตกกังวล

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย เพื่อเติมเต็มความรักให้สมบูรณ์อีกครั้ง สามารถทักมาปรึกษากับ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้ที่ โทร. 02-518-1818 หรือ LINE OA : @navamin9hospital
____
สอบถามเพิ่มเติม
📞 02-518-1818
Line : @navamin9hospital
Instagram: navaminhospitalgroup
Website: www.navamin9.com

bottom of page