top of page
ข่าวสารและบริการ.jpg
เรื่องสุขภาพน่ารู้

สาระสุขภาพที่ดี ข่าวสาร ทันกระแสสุขภาพ เกร็ดความรู้และเคล็ดลับสุขภาพ

บทความสุขภาพ วิธีการดูแลสุขภาพให้ดีด้วยตัวเอง รอบรู้สุขภาพทั่วโลก

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ สู่หัวใจของผู้ให้บริการอย่างเรา
  ทุกความประทับใจ เรารับฟังและนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในใจคุณ
นวดผ่อนคลาย สบายทั่วทุกร่างกาย
  บริการนวดแพทย์แผนไทย โดยผู้ชำนาญการจากหลักสูตรแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ
มั่นตรวจเช็คสุขภาพไต ลดปัญหาเสี่ยงที่ตามมาในอนาคตของคุณ
  ควรตรวจเช็คสุขภาพไตเป็นประจำทุกปี หากไตทำงานผิดปกติอาจจะนำพาไปสู่การเสียชีวิตฉับพลันได้
อาการแบบไหน "เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน"
  ตรวจเช็ค 7 อาการที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
  (Gastroscope)
  ราคา 11,000.-
  ราคา 15,000.-
bottom of page