ร่วมบริจาค เงิน 135,000 บาทให้กับมลูนิธิ รพ.ตำรวจ

โรงพยาบาลนวมินทร์9 นำโดยคุณวราภรณ์. บุญจิตต์พิมล และครอบครัว 
ร่วมบริจาค เงินจำนวน 135,000 บาทให้กับมลูนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
ในพระบรมราชินูปถัทภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำห้องผู้ป่วย
หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

© 2017 by โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL) 

เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  • 230px-LINE_logo
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google Places Social Icon